Izveštaj sa javne debate „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u 2013. godini“

Inicijativa mladih Niš je krajem prošle godine po prvi put organizovala konsultativni proces vezan za izradu budžeta za mlade Grada Niša za 2013. godinu. Aktivno učešće u procesu uzeli su omladinske organizacije Grada Niša, kao i svi bitni akteri lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Tom prilikom usvojene su preporuke o načinu kreiranja budžeta za mlade Grada Niša koje su dostavljene svim donosiocima odluka u Gradu Nišu. Godinu dana kasnije želeli smo da proverimo šta je od svih tih preporuka usvojeno i koliko je zaista novca namenjeno i utrošeno tokom 2013. godine na rešavanju problema mladih u Gradu Nišu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizovala je javnu debatu „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u 2013. godini“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih, koja je bila održana 24. oktobra 2013. godine u Media centru Niš. Neke od tema oko kojih smo želeli da debatujemo su između ostalog korišćenje sredstava iz budžeta Kancelarije za mlade grada Niša i konkurs za omladinske projekte Grada Niša, kao i korišćenje sredstava iz budžeta Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Grada Niša, ali i sa linije 481 budžeta Grada Niša namenjene dotacijama nevladinim organizacijama. Takođe, želeli smo i da iskoristimo ovu priliku da kroz konsultativni proces ponovo zajedno damo preporuke lokalnim donosiocima odluka vezano za izradu budžeta za mlade Grada Niša za 2014. godinu.

Opširnije: Izveštaj sa javne debate „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u...

Informacije o radu Kancelarije za mlade Grada Niša

Inicijativa mladih Niš je nastavila da prati rad Kancelarije za mlade grada Niša i da se zalaže za transparentniji i kvalitetniji rad službi koje se bave problemima mladih. Svi dokumenti i odgovori koji su dobijeni na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od Službe za poslove gradonačelnika Grada Niša i Uprave za finasije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke, javno su dostupni svima za analizu i možete ih preuzeti ovde. Kratki prikaz i analiza prikupljenih informacija od strane Inicijative mladih Niš su zajedno sa ostalim dokumentima priloženi u Saopštenju za javnost.

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama tražili smo od odgovarajućih službi organa lokalne samouprave kompletne podatke o radu Kancelarije za mlade Grada Niša u periodu od 01.01.2013 do 01.09.2013. godine i to:

Opširnije: Informacije o radu Kancelarije za mlade Grada Niša

MLADI sviraju za MLADE!

U subotu 18.maja sa početkom u 12 časova, u Obrenovićevoj ulici ispred bioskopa Vilin Grad, kao nastavak akcije prikupljanja potpisa podrške mladima u Nišu biće organizovana svirka benda čiji su članovi niški srednjoškolci i studenti.

Inicijativa mladih Niš nastavlja da sprovodi kampanju za poboljšanje položaja mladih u gradu Nišu,depolitizaciju Saveta za mlade, otvaranje Omladinskog kluba/prostora za mlade, izdvajanje više finansija za mlade iz gradskog budžeta, više radnih mesta za mlade, izradu lokalnog akcionog plana za mlade grada Niša.

Opširnije: MLADI sviraju za MLADE!

POTPIŠI ZA MLADE! - Podrži nas!

Sve više mladih stari čak ni neznajući svoja prava. Sve više mladih prođe kroz mladost neopaženo. U Srbiji živi 1 500 000 mladih ljudi, a u Nišu oko 60 000 mladih koji čine validan resurs dok god su organizovani i usmereni u istom pravcu. Poražavajuće je to što u Nišu nema ni lokalnog akcionog plana, dok je u Srbiji do maja 2012. godine 117 lokalnih samouprava usvojilo lokalne akcione planove. Poražavajući su i podaci da mladi ljudi nisu svesni svojih kvaliteta i mogućnosti da pomognu zajednici što bi bila jedna simbioza koja se može pokazati dobrom za obe strane. 


Opširnije: POTPIŠI ZA MLADE! - Podrži nas!

Izveštaj sa okruglog stola - Kako do LAP-a?

Izveštaj sa okruglog stola "Kako do lokalnog akcionog plana?" Koji je organizovala Inicijativa mladih Niš u saradnji sa Savetom za mlade i Kancelarijom za mlade grada Niša možete preuzeti ovde.

Okruglom stolu „Kako do lokalnog akcionog plana?“ prisustvovalo je 30 predstavnika lokalih vlasti, organizacija civilnog društva, predstavnici opštinskih Kancelarija za mlade, lokalnih institucija koje se bave mladima, omladinskih klubova političkih stranaka i mladi. Predstavnici lokalnih vlasti su definisali proces izrade lokalnog akcionog plana za mlade, prioritetne oblasti i aktivnosti koje odgovaraju na sprecifične potrebe mladih u gradu Nišu.

Opširnije: Izveštaj sa okruglog stola - Kako do LAP-a?