Izveštaj sa okruglog stola "Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih"


Inicijativa mladih Niš zahvaljuje se predstavnicima/ama lokalnih organa vlasti, omladinskih organizacija i neformalnih grupa, medija i mladima koji su učestvovali na okruglom stolu „Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih“. Svi koji žele da vide šta su propustili ili da se možda podsete o čemu je bilo reči mogu da preuzmu detaljan izveštaj sa okruglog stola ovde.

Izveštaj sa okruglog stola "Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih"

Okrugli sto "Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih"

Grad Niš, Uprava za omladinu i sport, Kancelarija za mlade i Inicijativa mladih Niš pozivaju sve koji su zainteresovani za pitanja omladinske politike u lokalnoj zajednici, predstavnike omladinskih organizacija i neformalnih grupa, medija, mladih da dođu na okrugli sto „Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih“ i dobiju sve potrebne informacije o aktivnostima koje Grad Niš sprovodi na poboljšanju položaja mladih.

U četvrtak 7. maja Gradonačelnik Grada Niša je na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o mladima („Službeni list Grada Niša“, broj:15/2013) raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2014. godini čiji je cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i promovisanje unapređenja kvaliteta života mladih. Konkurs je objavljen na zvaničnoj internet prezentacije Grada Niša na adresi http://www.ni.rs/javni-oglasi.html, odeljak Javni oglasi i konkursi, gde se mogu preuzeti sva prateća dokumenta. Krajnji rok za podnošenje predloga projekata na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2014. godini je 09.06.2014. godine do 15h.

Grad Niš paralelno radi na procesu pripreme Strategije za brigu o mladima Grada Niša 2015-2020 i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša na osnovu standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Prvi i najvažniji korak u celom procesu je utvrđivanje trenutnih realnih problema i potreba mladih Grada Niša i za tu svrhu pripremljeno je adekvatno istraživanje koje će se sprovesti u narednom periodu, a koje će biti predstavljeno ovom prilikom.

Okrugli sto „Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih“ održaće se u petak, 16. maja 2014. godine, sa početkom u 13 časova, u Media Centru Niš, Obrenovićeva 38.

Govornici:

  • Milan Pešić, većnik Grada Niša za omladinu i sport

  • Mija Petrović, predsednik komisije, šef kancelarije za mlade Grada Niša

  • Ivana Vračkić Todorović, članica komisije, Uprava za omladinu i sport Grada Niša

  • Nikola Petković, član komisije, Inicijativa mladih Niš

  • Dušan Todorović, član tima koji sprovodi istraživanje

Molimo sve zainteresovane da potvrde svoje učešće na okruglom stolu/javnoj debati „Javni konkurs za projekte za mlade/Istraživanje potreba mladih“ najkasnije do četvrtka, 15. maja 2014. godine, do 15 časova, putem e-pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Izveštaj sa okruglog stola/javne debate „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“

Grad Niš i Kancelarija za mlade Grada Niša u saradnji sa Inicijativom mladih Niš pripremili su okvirni plan izrade Strategije za brigu o mladima i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša na osnovu standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Inicijativa mladih Niš je takođe pripremila i analizu trenutne lokalne politike za mlade Grada Niša sa zaključcima i preporukama za njeno poboljšanje u narednom periodu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizovala je pred Uskršnje praznike okrugli sto/javnu debatu „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih na kojoj su javnosti predstavljena ova dva dokumenta i kojoj je prisustvovalo 30 predstavnika/ca omladinskih organizacija civilnog društva i aktera lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih.

Debata je bila produktivna, čulo se dosta novih informacija, diskutovalo se o postojećim problemima, ali i o preporukama kako da se ceo proces izrade strateških dokumenta za mlade Grada Niša sprovede u narednom periodu. Detaljan izveštaj sa javne debate možete preuzeti ovde

Okrugli sto/javna debata „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“

Grad Niš i Kancelarija za mlade Grada Niša u saradnji sa Inicijativom mladih Niš pripremili su okvirni plan izrade Strategije za brigu o mladima i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša na osnovu standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Inicijativa mladih Niš je takođe pripremila i analizu trenutne lokalne politike za mlade Grada Niša sa zaključcima i preporukama za njeno poboljšanje u narednom periodu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizuje okrugli sto/javnu debatu „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih na kojoj će javnosti biti predstavljena dva dokumenta: Predlog plana izrade LAP-a za mlade Grada Niša i Analiza lokalne politike za mlade Grada Niša.* Pored toga na okruglom stolu/javnoj debati biće reči i o planovima za naredni period na polju lokalne omladinske politike, kao i o ostalim bitnim pitanjima za mlade kao što su konkursi za omladinske projekte u 2014. godini i obezbeđivanje adekvatnog prostora namenjenog mladima.

Okrugli sto/javna debata će biti održana u utorak, 15. aprila 2014. godine, u Media centru Niš, Obrenovićeva 38, sa početkom u 13 časova. Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće na okruglom stolu/javnoj debati da zajedno vidimo kakvo je trenutno stanje u omladinskoj politici Grada Niša i koji nam koraci predstoje u narednom periodu (zvaničan poziv možete preuzeti ovde).

Govornici na javnoj debati:

  • Milan Pešić – većnik za omladinu i sport Grada Niša,
  • Marjan Cvetković – Otvoreni klub Niš
  • Ivan Topalović – Proaktiv
  • Nenad Dimitrijević –  Omladinski centar „Zajedno stvaramo…“

* Sastavni deo Analize lokalne politike za mlade Grada Niša su i sledeća dva priloga

PRILOG A: zapisnici sa panela Inicijative mladih Niš (uključivali predstavnike gradske strukture i organizacija mladih i za mlade sa ciljem analize lokalne politike za mlade);

PRILOG B: zahtevi za dostupnost informacija od javnog značaja i dostavljene informacije od strane gradske strukture sa ciljem analize lokalne politike za mlade).

Radni sastanak o omladinskoj politici Grada Niša

Krajem 2012. godine mladi ljudi u lokalnoj zajednici i njihove organizacije su najzad dočekali otvaranje Kancelarije za mlade Grada Niša i pozdravili rešenost lokalnih organa vlasti da se konačno sistemski i sistematski bavi rešavanjem problema mladih i ozbiljno prionu na izradu lokalne strategije za mlade i akcionog plana za njeno sprovođenje. Godinu dana kasnije želimo da proverimo šta se konkretno uradilo na pitanjima omladinske politike Grada Niša tokom 2013. godine, kao i da razmenimo mišljenja o prioritetima za 2014. godinu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizuje radni sastanak „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Teme o kojima želimo da diskutujemo su rad lokalnih organa vlasti koji se bave mladima u 2013. godini, lokalna strategija za mlade i izrada lokalnog akcinog plana za njenu implementaciju, kao i budžet za mlade Grada Niša i njegovo trošenje putem konkursa.

Opširnije: Radni sastanak o omladinskoj politici Grada Niša