Okrugli sto/javna debata „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“

Grad Niš i Kancelarija za mlade Grada Niša u saradnji sa Inicijativom mladih Niš pripremili su okvirni plan izrade Strategije za brigu o mladima i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša na osnovu standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Inicijativa mladih Niš je takođe pripremila i analizu trenutne lokalne politike za mlade Grada Niša sa zaključcima i preporukama za njeno poboljšanje u narednom periodu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizuje okrugli sto/javnu debatu „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih na kojoj će javnosti biti predstavljena dva dokumenta: Predlog plana izrade LAP-a za mlade Grada Niša i Analiza lokalne politike za mlade Grada Niša.* Pored toga na okruglom stolu/javnoj debati biće reči i o planovima za naredni period na polju lokalne omladinske politike, kao i o ostalim bitnim pitanjima za mlade kao što su konkursi za omladinske projekte u 2014. godini i obezbeđivanje adekvatnog prostora namenjenog mladima.

Okrugli sto/javna debata će biti održana u utorak, 15. aprila 2014. godine, u Media centru Niš, Obrenovićeva 38, sa početkom u 13 časova. Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće na okruglom stolu/javnoj debati da zajedno vidimo kakvo je trenutno stanje u omladinskoj politici Grada Niša i koji nam koraci predstoje u narednom periodu (zvaničan poziv možete preuzeti ovde).

Govornici na javnoj debati:

  • Milan Pešić – većnik za omladinu i sport Grada Niša,
  • Marjan Cvetković – Otvoreni klub Niš
  • Ivan Topalović – Proaktiv
  • Nenad Dimitrijević –  Omladinski centar „Zajedno stvaramo…“

* Sastavni deo Analize lokalne politike za mlade Grada Niša su i sledeća dva priloga

PRILOG A: zapisnici sa panela Inicijative mladih Niš (uključivali predstavnike gradske strukture i organizacija mladih i za mlade sa ciljem analize lokalne politike za mlade);

PRILOG B: zahtevi za dostupnost informacija od javnog značaja i dostavljene informacije od strane gradske strukture sa ciljem analize lokalne politike za mlade).

Radni sastanak o omladinskoj politici Grada Niša

Krajem 2012. godine mladi ljudi u lokalnoj zajednici i njihove organizacije su najzad dočekali otvaranje Kancelarije za mlade Grada Niša i pozdravili rešenost lokalnih organa vlasti da se konačno sistemski i sistematski bavi rešavanjem problema mladih i ozbiljno prionu na izradu lokalne strategije za mlade i akcionog plana za njeno sprovođenje. Godinu dana kasnije želimo da proverimo šta se konkretno uradilo na pitanjima omladinske politike Grada Niša tokom 2013. godine, kao i da razmenimo mišljenja o prioritetima za 2014. godinu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizuje radni sastanak „Omladinska politika Grada Niša – Gde smo i kuda idemo?“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Teme o kojima želimo da diskutujemo su rad lokalnih organa vlasti koji se bave mladima u 2013. godini, lokalna strategija za mlade i izrada lokalnog akcinog plana za njenu implementaciju, kao i budžet za mlade Grada Niša i njegovo trošenje putem konkursa.

Opširnije: Radni sastanak o omladinskoj politici Grada Niša

Izveštaj sa javne debate „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u 2013. godini“

Inicijativa mladih Niš je krajem prošle godine po prvi put organizovala konsultativni proces vezan za izradu budžeta za mlade Grada Niša za 2013. godinu. Aktivno učešće u procesu uzeli su omladinske organizacije Grada Niša, kao i svi bitni akteri lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Tom prilikom usvojene su preporuke o načinu kreiranja budžeta za mlade Grada Niša koje su dostavljene svim donosiocima odluka u Gradu Nišu. Godinu dana kasnije želeli smo da proverimo šta je od svih tih preporuka usvojeno i koliko je zaista novca namenjeno i utrošeno tokom 2013. godine na rešavanju problema mladih u Gradu Nišu.

Tim povodom Inicijativa mladih Niš organizovala je javnu debatu „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u 2013. godini“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih, koja je bila održana 24. oktobra 2013. godine u Media centru Niš. Neke od tema oko kojih smo želeli da debatujemo su između ostalog korišćenje sredstava iz budžeta Kancelarije za mlade grada Niša i konkurs za omladinske projekte Grada Niša, kao i korišćenje sredstava iz budžeta Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Grada Niša, ali i sa linije 481 budžeta Grada Niša namenjene dotacijama nevladinim organizacijama. Takođe, želeli smo i da iskoristimo ovu priliku da kroz konsultativni proces ponovo zajedno damo preporuke lokalnim donosiocima odluka vezano za izradu budžeta za mlade Grada Niša za 2014. godinu.

Opširnije: Izveštaj sa javne debate „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u...

Informacije o radu Kancelarije za mlade Grada Niša

Inicijativa mladih Niš je nastavila da prati rad Kancelarije za mlade grada Niša i da se zalaže za transparentniji i kvalitetniji rad službi koje se bave problemima mladih. Svi dokumenti i odgovori koji su dobijeni na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od Službe za poslove gradonačelnika Grada Niša i Uprave za finasije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke, javno su dostupni svima za analizu i možete ih preuzeti ovde. Kratki prikaz i analiza prikupljenih informacija od strane Inicijative mladih Niš su zajedno sa ostalim dokumentima priloženi u Saopštenju za javnost.

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama tražili smo od odgovarajućih službi organa lokalne samouprave kompletne podatke o radu Kancelarije za mlade Grada Niša u periodu od 01.01.2013 do 01.09.2013. godine i to:

Opširnije: Informacije o radu Kancelarije za mlade Grada Niša

MLADI sviraju za MLADE!

U subotu 18.maja sa početkom u 12 časova, u Obrenovićevoj ulici ispred bioskopa Vilin Grad, kao nastavak akcije prikupljanja potpisa podrške mladima u Nišu biće organizovana svirka benda čiji su članovi niški srednjoškolci i studenti.

Inicijativa mladih Niš nastavlja da sprovodi kampanju za poboljšanje položaja mladih u gradu Nišu,depolitizaciju Saveta za mlade, otvaranje Omladinskog kluba/prostora za mlade, izdvajanje više finansija za mlade iz gradskog budžeta, više radnih mesta za mlade, izradu lokalnog akcionog plana za mlade grada Niša.

Opširnije: MLADI sviraju za MLADE!